Zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Użytkowania przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://holidayrentaltenerife.net („Serwis”) obsługiwanej przez Holiday Rentals na Teneryfie.

Twój dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków, może nie uzyskać dostępu do Usługi.

Własność intelektualna

Serwis oraz jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Holiday Rentals na Teneryfie i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Holiday Rentals na Teneryfie.

Holiday Rentals na Teneryfie nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności i praktyki stron i usług osób trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Holiday Rentals in Tenerife nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych przez użytkownika witryn i usług internetowych stron trzecich.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między nami dotyczące Usługi.

Zmiany .

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowe warunki wejdą w życie. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.