Informacja prawna

Niniejsza informacja prawna ma na celu poinformowanie Państwa o Państwa prawach i obowiązkach jako użytkowników tej strony internetowej. Znajdziesz tu wszystkie potrzebne informacje na temat tej strony internetowej, jej działalności, danych osobowych, które zbiera i celu, jak również zasady korzystania z niej.

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej https://holidayrentaltenerife.net/ zakładasz, że jesteś jej użytkownikiem, więc treść niniejszej Informacji prawnej dotyczy bezpośrednio Ciebie. Dlatego ważne jest, aby przeczytać ją w celu rozwiania wszelkich wątpliwości i być świadomym warunków, które akceptujesz.

Po pierwsze, powinni Państwo wiedzieć, że niniejsza strona internetowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, aby zapewnić Państwu gwarancje, bezpieczeństwo i przejrzystość, do których mają Państwo prawo jako użytkownicy tej strony.

RGPD (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals), które jest nowym prawodawstwem Unii Europejskiej, ujednolicającym przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w różnych krajach UE.

LOPD (ustawa organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i dekret królewski 1720/2007 z 21 grudnia, rozporządzenie wykonawcze do LOPD), która reguluje przetwarzanie danych osobowych i obowiązki, jakie muszą przyjąć osoby odpowiedzialne za stronę internetową lub blog, zarządzając tymi informacjami.

LSSI (ustawa 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym), która reguluje transakcje gospodarcze za pomocą środków elektronicznych, jak to ma miejsce w przypadku tego bloga.